Rekrutacja 2016

 REKRUTACJA

Drodzy Rodzice!

W związku z nowymi ustaleniami
dotyczącymi przyjmowania dzieci
do przedszkola oraz szkoły podajemy
w załączniku aktualne informacje
o rekrutacji 2016.

Zmiana opłat za przedszkole

 Drodzy Rodzice,
Informujemy, że od 1 listopada następuje zmiana opłat za przedszkole.
Szczegóły zmian zamieszczamy w załączniku.
Wszelkie zmiany godzin pobytu dziecka w przedszkolu należy dokonać
w sekretariacie przedszkola.

Jadłospis

 JADŁOSPIS
ALERGENY W ŻYWNOŚCI - legenda w załączniku

Program: ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY

Nasze Przedszkole bierze udział w programie
"ZDROWO JEMY,  ZDROWO ROŚNIEMY"
(zob. załącznik)

WARSZTATY PLASTYCZNE w r. szk 2015-16, terminy

TERMINY WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH  w r. szk. 2015/16

18.09.15 r.
09.10.15 r.
06.11.15 r.
04.12.15 r.
08.01.16 r.
05.02.16 r.
04.03.16 r.
01.04.16 r.
13.05.16 r.
03.06.16 r.

Koszt WARSZTATÓW -  8 zł.  Prosimy wpłacać w grupach

KONCERTY EDUKACYJNE w r. szk. 2015-16, terminy

TERMINY KONCERTÓW EDUKACYJNYCH w r. szk. 2015/16


1.  15.09.15.r.    MUZYCZNY KUFER PODRÓŻNIKA
2.  13.10.15 r.     PORA PARASOLA
3.  10.11.15 r.     PARTYTURA NATURY
4.  8.12.15 r.     GÓRALSKIE ŚWIĘTOWANIE
5.  12.01.16 r.   TAŃCEM PO MAPIE
6.  9.02.16 r.     GDZIE MIESZKA MUZYKA
7.  8.03.16 r.    WIOSENNE PRZESILENIA

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE

 

Informujemy, że  w bieżącym roku szkolnym dzieci mogą uczestniczyć w następujących nieodpłatnych zajęciach dodatkowych:

RYTMIKA -  środa (godz. 9 - 11), prowadząca - p. Grażyna Bukowska;
JĘZYK ANGIELSKI -  poniedziałek (godz. 9  - 11), prowadząca - p. Izabella Przepiórska;
RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA: gr. I i II - wtorek , gr. III i IV - środa, czwartek, gr.V - środa,
prowadząca - p. Arleta Stanisławiak.

Specjaliści pracujący w Przedszkolu

W  Przedszkolu pracują  specjaliści oferujący swoją pomoc dzieciom i rodzicom:

PSYCHOLOG
p. Danuta Podleśna
prowadzi zajęcia:
wtorek  7.00 - 11.45
środa  15.30 - 17.00
czwartek 7.00 - 12.15

LOGOPEDA
p. Elżbieta Koźlicka
prowadzi zajęcia:
poniedziałek  9.00 - 15.00
wtorek  9.00 - 12.00
środa  9.00 - 15.00

REHABILITANT
p. Iwona Kąkolewska
prowadzi zajęcia:

O nas

 
NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE

Opiekę nad dziećmi w wieku od 3 - 5 lat oraz opiekę nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 - 8  lat.
Dzieci z niepełnosprawnością  przyjmowane są przez cały rok szkolny na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Subskrybuje zawartość